پلیکان ایران


 
شركت پليكان ايران (سهامي خاص)
تهران، خيابان كريمخان زند، شماره 46

كدپستي: 1584893145
تلفن:(10 خط) 88328870
فكس: 88827012
ايميل:info@pelikaniran.com
Pelikan Iran Corporation
Karim khan-e- Zand Ave., No.46

Tehran 1584893145 Iran
Tel: +98 21 -88328870(10 Lines)
Fax: +98 21 -88827012
Email:info@pelikaniran.com